Fysiotherapie De Lange Brink

Waar kunnen wij u mee helpen?

Professionele en persoonlijke fysiotherapie in Soest - Fysiotherapie De Lange Brink.

Met al uw bewegings- en spanningsklachten bent u direct welkom bij de fysiotherapeut. U kunt in de meeste gevallen binnen 2 werkdagen bij ons terecht. De fysiotherapeut kan als specialist in beweging bepalen of de klacht door één van onze collega's behandeld kan worden of dat er verder onderzoek gedaan moet worden door een arts.

We bepalen na een intake en onderzoek samen of en hoe de klacht verholpen kan worden.

Wat maakt onze behandeling bijzonder?

U als individu staat centraal.

Wij zien nooit 2 patiënten met "dezelfde" klacht, dat bestaat namelijk niet... .  Elk persoon is uniek en wij geloven dat een passende behandeling dat ook moet zijn.

Wij bekijken, onderzoeken en bespreken met u wat de mogelijkheden zijn en stellen samen een behandelplan op. Met een actieve en positieve houding komt uw lichaam in de optimale "stand" om te herstellen. Uw herstel- en afweersystemen functioneren bijvoorbeeld beter als u met minder stressfactoren leeft en zelf actief meewerkt aan uw herstel. Dit betekent zeker niet altijd actief in de vorm van "trainen"! Het begrip dat bepaald gedrag uw klacht negatief beïnvloedt en eventueel veranderingen aanbrengen daarin is minstens zo belangrijk.

Safety en samenwerking:

Als het nodig is nemen we tussentijds contact op met uw verwijzer of behandelend arts (alleen met uw toestemming!) en zorgen we dat we op één lijn blijven. Doordat we met meerdere disciplines onder een dak zitten kunnen we samen met al onze collega's werken aan uw gezondheid. Mochten wij u toch niet de passende behandeling kunnen bieden dan hebben we uitstekende contacten binnen Soest met alle praktijken voor een doorverwijzing.

Al onze collega's zijn BIG geregistreerd en lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

We zijn lid van het KRF (kwaliteitsregister fysiotherapie) en volgen regelmatig bijscholing. Daarnaast houden we intervisiebijeenkomsten met vakgenoten.

"Professionele en persoonlijke fysiotherapie in Soest - Fysiotherapie De Lange Brink"

Binnen Soest werken we samen met:

Behandelmogelijkheden:

Op onze locatie kunt u terecht voor: (klik op de links voor meer informatie)

Samen met 4 locaties hebben we de gezamenlijke naam "Fys'Optima Soest":

We kunnen op elke locatie inplannen voor alle collega's.

Bij vragen over vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Let op dat u onze praktijk bij de zorgverzekeraar vermeldt als “FysOptima Soest”. Onder deze naam hebben wij gezamenlijk met alle locaties contracten met alle verzekeraars (anno 2020).

- Professionele en persoonlijke fysiotherapie in Soest - Fysiotherapie De Lange Brink -