Direct-toegankelijk

Direct Toegankelijk

Vanaf 1 januari 2006 is wettelijk vastgelegd dat de fysiotherapeut direct toegankelijk is voor alle cliënten! Dit betekent dat u geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig heeft voor een bezoek aan uw fysiotherapeut. Wel zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo moet de fysiotherapeut aan bepaalde specifieke nascholingseisen voldoen. In ons centrum hebben alle therapeuten de benodigde nascholing gevolgd.

Wat houdt dit in?

U kunt zich als u een klacht van het houdings- of bewegingsapparaat heeft bij een van onze fysiotherapeuten voor een intake gesprek. Hierbij wordt bepaald of u met fysiotherapie geholpen kan worden en aansluitend een complete intake en onderzoek gedaan. Bij twijfel na de eerste behandeling wordt u altijd aangeraden eerst uw huisarts ofwel specialist te raadplegen voordat fysiotherapeutische behandeling kan plaatsvinden.